วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพลงล่องใต้ ( วงมาตาฮารี )

70 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2553 08:01

  เพลงเพราะมากค่ะ
  ฟังแล้วรู้สึกว่า ดีจังที่ได้เกิดและโตที่นี่
  แผ่นดินนี้ดีกว่าที่อื่นจริงๆด้วยค่ะ^ ^

  ด.ญ. เกศิญาภรณ์ คงชุม ม.2/4 เลขที่24

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2553 18:48

  เพลงนี้เพราะมากค่ะ

  ฟังกี่รอบก็ไม่มีเบื่อค่ะ

  ฟังแล้วภูมิใจมากค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

  รักกันไว้เถิด:)

  ด.ญ.วิลาวัลย์ ขุนปักษี เลขที่ 39 ม.2/4

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2553 18:58

  หนูชอบเพลงนี้มากเลยค่ะ

  หนูอยากเรียนให้ถึงเพลงนี้เร็วๆจัง

  ปักษ์ใต้บ้านเรามีของดีเยอะจริงๆ

  ด.ญ.วิลาวัลย์ ขุนปักษี เลขที่ 39 ม.2/4

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2553 20:59

  อาจารย์ค่ะ

  เพลงเพราะมากเลยค่ะ

  ด.ญ.เบญญา พูลประเสริฐ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 07:50

  เพลงนี้เพราะมากค่ะ

  ภาคใต้มีสถานที่สวยงามมากค่ะ

  หนูรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เกิดที่ภาคใต้

  ซึ่งเป็นบ้านของเรา

  ด.ญ.สิริรัญญา น้ำเงิน เลขที่ 42 ม.2/4

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:26

  เพลงนี้เพราะมาก

  อยากเรียนให้ถึงเพลงนี้เร็วๆ

  ด.ญ.รัตสุคนธ์ ชูศรี เลขที่38 ม.2/4

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:29

  เพลงเพราะมากครับ

  เป็นเพลงประจำภาคใต้ด้วย

  ด.ช.วงศ์วิวัฒน์ ศิริอัศวตระกูล เลขที่16 ม.2/4

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:31

  เพลงนี้เพราะมากคะ

  สถานที่นี้มีความสวยงามมากมาย

  รู้สึกภูมิใจมากคะที่ได้เกิดมาในภาคใต้

  ด.ญ.กมลฉัตร ธนูศิลป์ เลขที่21 ม 2/4

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:38

  เพลงนี้เป็นเพลงที่เพระามากนะคะ

  ฟังแล้วไม่เบื่อหน่ายเปิดฟังซ้ำหลายรอบก็ไม่เบื่อคะ

  หนูภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เกิดมาอยู่ภาคใต้เรานี้

  ด.ญ.ณิชกานต์ กาญจนะ ม.2/4 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:39

  หนูชอบเพลงนี้มากเลยคะ

  ฟังแล้วรู้สึกดีและหนูภูมิใจมาก

  ที่ได้เกิดมาในภาคใต้

  ด.ญ.ศุภวรรณ จุ้ยสุวรรณ ม.2/4 เลขที่ 41

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:41

  เพลงเพราะมากๆเลยค้ะ หนูชอบเพลงนี้

  ด.ญ.อนันตญา รวยร่ำ เลขที่ 47 ชั้่น ม.2/4

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:42

  เป็นเพลงที่มีเนื้อหาดี เกี่ยวกับภาคใต้

  เพลงนี้เพราะค้ะ หนูชอบ ^^

  ด.ญ.อัญชญา บุญทรัพย์ เลขที 48 ม.2/4

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:44

  เป็นเพลงที่มีเนื้อหาดี ฟังแล้ว รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดในภาคใต้

  ด.ญ.ศิริลักษณ์ เพชรอาวุธ เลขที่ 40 ชั้น ม.2/4

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 08:45

  เป็นเพลงที่ทำแล้วทำให้รู้สึกรักภาคใต้มากขึ้น ^^

  ด.ญ.สุทธิดา ไทรเทพยิ้ม เลขที่ 44 ชั้น ม.2/4

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2553 12:23

  เพลงเพราะมากค่ะ ทำให้เรารู้ว่าในภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้าง

  ถ้าร้องเพลงนี้ได้สามารถทำข้อสอบได้อีกด้วยค่ะ

  จาก ด.ญ.ปิยพัชร์ สร้อยสนธิ์ เลขที่ 32 ม.2/12

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2553 14:43

  เพลงเพราะมากๆๆๆๆค่ะ

  มีเนื้อหาสาระ ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้อื่นรู้จักและรักภาคใต้ด้วยค่ะ

  จาก..ด.ญ.ปราถนา พานิชกุล เลขที่ 30 ชั้นม.2/12

  ตอบลบ
 17. เพลงเพราะมาก เล้าใจ
  น่าเต้นมาก ให้รู้ว่าภาคใต้มีของดีมากมาย
  และเข้าง่ายดี
  เด็กหญิงกนกสิริ ปานพิลา เลขที่ 16 ม.2/3
  (จีน)

  ตอบลบ
 18. เพลงเพราะมากค่ะ่

  เสียงธรรมชาติ ทำให้ฟังแล้วสดชื่นมากเลยค่ะ

  ด.ญ.ธนัชพร ชุมด้วง เลขที่27 ม.2/12

  ตอบลบ
 19. เพลงนี้ทำให้ทราบเกี่ยวกับ
  สถานที่ในภาคใต้หลายๆอย่างค่ะ

  ด.ญ.อัญมณี นิลรัตน์ เลขที่43 ม.2/12

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2553 20:54

  เพราะมาก ๆ เลยค่ะ อ.

  ต้องไปฝึกร้องซะแล้ว !!

  ด.ญ.รุ้งตะวัน คงหอม ม.2/12 เลขที่ 37

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2553 20:15

  เพลงนี้ทำให้ได้รู้จักสถานที่ต่างๆจาก MV
  และเป็นเพลงที่เพราะมากค่ะ
  ด.ญ.พิชชาพร สามหาดไทย ม.2/12 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2553 21:03

  ฟังเพลงนี้แล้ว!!!

  ชอบท่อนแรกมากค้ะ ไล...ล้า...ไล...ล้า

  ด.ญ.กาญจณีนาถ ไชยชนะ ม.2/8 เลขที่ 25

  ตอบลบ
 23. เพลงนี้ทำให้รักภาคใต้ค่ะ
  ด.ญ.สกุณา สุตันติราษฎร์ เลขที่ 41 ม.2/3

  ตอบลบ
 24. เบญจมาพร15 ธันวาคม 2553 18:20

  เพลงล่องใต้ เพราะมากค่ะ

  ด.ญ.เบญจมาพร อิืนทรฺ์แก้ว เลขที่ 36 ชั้น ม.2/3

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2553 19:38

  ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกรักภาคใต้มากค้ะ!;

  ด.ญ.เมริสา แดงขาว ม.2/8 เลขที่ 38

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2553 20:25

  เพลงเพราะมากค่ะ
  ทำให้รู้ความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ ในภาคใต้ .

  เด็กหญิง ตวงพร คำนึงคุณากร ม.2/3 เลขที่ 30

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2553 15:37

  เพลงนี้ ปลุกเร้าทำให้รู้สึก

  รักและภาคภูมิใจที่ได้เกิด
  เป็นคนภาคใต้ค่ะ

  เด็กหญิง นัทธมน บุญล้ำ ม.2/3 เลขที่ 33

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2553 15:39

  เพลงเพราะมากค่ะ รู้สึกภูมิใจมาก ๆค่ะ

  เด็กหญิง ชลธิชา ยศสิงห์ ม2/3 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 29. จังหวะดนตรีสบายๆ
  ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายดีมากๆเลยค่ะ ><

  ด.ญ.ธัญญลักษณ์ กู้เมือง ม.2/4 เลขที่ 30

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 20:45

  เพลงเพราะมากครับ

  เป็นเพลงประจำภาคใต้ด้วย

  ด.ช.สุภชีพ วิไลรัตน์ เลขที่ 13 ม.2/3

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 20:46

  เพลงเพราะมากครับ

  เป็นเพลงประจำภาคใต้ด้วย

  ด.ช.สุภเวช วิไลรัตน์ เลขที่ 14 ม.2/3

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 20:55

  เพลงเพราะมากครับ

  ด.ช.ธนาพงษ์ พรหมชิต เลขที่ 5 ม.2/3

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2553 19:21

  เพลงเพราะมากๆค่ะ

  ด.ญ.ธนภรณ์ ส้มแป้น เลขที่ 29 ม.2/8

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2553 21:14

  เพลงเพราะมากค่ะ

  เป็นเพลงที่ฟังเเล้วไม่เบื่อ

  ได้เห็นความงามของภาคใต้

  ภูมิใจที่ได้เกิดในภาคใต้ค่ะ

  ด.ญ. มยุรี ไชยเชนทร์ ม.2/6 เลขที่39

  ตอบลบ
 35. เพราะสุด ๆๆ
  ( เเต่กว่าจะหาเจอะครับ )
  ด.ช.หฤษฎ์ คงทอง เลขที่ 17 ม.2/11

  ตอบลบ
 36. เพลงเพราะมากครับ แต่หาเพลงยากมากครับ

  ด.ช.อภิสิทธิ์ สุพันโท เลขที่18 ม.2/11

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม 2553 14:38

  ด.ญ.ธีราภรณ์ เจริญสุข เลขที่48 ม2/6
  เพราะมากค่ะ
  ฟังแล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนภาคใต้ค่ะ
  รู้สึกรักแผ่นดินเกิดขึ้นมาเลยค่ะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม 2553 17:55

  เพลงเพราะมาก ๆ เลยค่ะ
  ชอบเพลงนี้มากเลยค่ะอาจารย์ ,
  ด.ญ.อัจจิมา ขวัญทอง เลขที่ 48 ชั้น ม.2/7

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม 2553 22:23

  เพลงเพราะมากๆๆเลยค่ะ
  ได้รู้จักภาคใต้ขึ้นเยอะเลยค่ะ
  ด.ญ.ปองทิพย์ พงศ์จิระเดชา เลขที่35 ชั้นม.2/7

  ตอบลบ
 40. เพลงเพราะมากๆครับ :D

  ด.ช.ทศพล ใจดี เลขที่ 9 ม.2/7

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ26 ธันวาคม 2553 18:05

  ได้รู้ถึงความสวยงามของภาคใต้ค่ะ
  และดีใจมากค่ะที่อยู่ภาคใต้

  ด.ญ.จินตพร ศานติพิบูล เลขที่ 20 ม.2/3

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2554 21:07

  ด.ญ.นัทธมน จันทาโพธิ์ เลขที่30 ม.2/8
  หนูได้มาศึกษาเพลงล่องใต้แล้วค่ะ
  หนูสามารถเนื้อเพลงได้เกือบทั้งหมดแล้วค่ะ
  ยังแค่บางยางตอนเท่ายนั้นค่ะที่ยังจำไม่ได้
  แต่ส่วนใหญ่ก็จำได้ค่ะ
  แล้วหนูก็จะไปโหลดเพลงล่องใต้ด้วยนะค่ะ
  แต่มันไม่มีแบบนี้ค่ะ มันเป็นแบบของก็อต จักรพรรณ ค่ะ
  หนูเลยไม่ได้โหลด

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2554 14:18

  อาจารย์ค่ะ

  เพลงเพราะมากเลยค่ะ


  ด.ญ.ปรียารัตน์ วงศ์ปาน ม.2/6 เลขที่ 32

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2554 15:25

  เป็นเพลงที่ชื่นชมธรรมชาติ ความสวยงาม ของภาคใต้ได้ดีทีเดียวคะ

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2554 17:10

  ความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม 2554 16:09

  เพลงนี้หรอยย ย มากเลย อาจารย์ เหอ
  แต่ยังจำเนื้อไม่ได้ทีอ่ะ
  ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ การีซอ ม.2/7 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม 2554 16:10

  เพลงนี้สนุกดีค่ะ แต่ไม่รู้จะสอบผ่านมั้ยย ย
  ด.ญ. ปาณิศา เนาวโชติ ม.2/7 เลขที่ 36

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 09:36

  ไม่เคยรู้จักวงมาตาฮารีเลย นักร้องเป็นคนใต้หรือปล่าวเนี่ย

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 21:06

  เพลงเพราะมากคะ ฟังหลายรอบแล้วด้วย
  แต่ก็จำเนื้อร้องไม่ได้สักที

  ด.ญ.ชนกวรรณ พัฒน์ราช ม.2/11 เลขที่23

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 21:56

  ฟังเพลงนี้แล้ว !

  รู้สึกรักภาคใต้มากเลยค้ะ '

  ด.ญ.กาญจณีนาถ ไชยชนะ ม.2/8 เลขที่ 25

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 22:06

  เพลงเพราะมากคะ ฟังหลายรอบแล้วด้วย
  แต่ก็จำเนื้อร้องไม่ได้สักที

  ด.ญ.ชนกวรรณ พัฒน์ราช ม.2/11 เลขที่21

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 22:42

  ด.ญ.จิรัชญา วราชัย เลขที่28ม.2/8
  เพลงนี้ทั้งเพราะและสนุกเลยค่ะ
  รู้สึกดีที่ได้อยู่ในภาคใต้ของเรานี้ค่ะ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 22:50

  ด.ญ.นัทธมนจันทาโพธิ์ เลขที่30 ม.2/8
  หนูร้องเพลงนี้ได้แล้วนะค่ะ
  เพลงนี้ทำให้หนูรู้สึกสนุกสนานค่ะ
  หนูชอบตรงที่
  "ไลไลไลไลไลไลไลไลไล ไลไลไลไลไลไลไลไลลา"ค่ะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 23:04

  ด.ญ.จันทร์จิรา ว่องไว เลขที่27ม.2/8
  หนูก็พอที่จะจำเนื้อได้บ้างแล้วค่ะ
  หนูก็หัดปรบมือพร้อมกับเพลงตอนที่
  "ไลไลไลไลไลไลไลไลไล ไลไลไลไลไลไลไลไลลา"
  แบบใหม่ที่ครูแนะนำให้ด้วยค่ะที่มันตีขึ้นลงค่ะ
  แต่ก็ยังสับสนบ้างค่ะ บางทีก็ทำผิดค่ะ(อิอิ)*_*>_<

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 23:14

  ด.ญ.กมลรัตน์ จันทร์รงค์ เลขที่23ม.2/8
  เพลงเพราะมากเลยค่ะ
  ทำให้รู้จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ด้วยนะค่ะ
  รู้สึกดีที่ได้อยู่ในภาคใต้

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 23:18

  ด.ญ.ปภัสรา เดชาสิทธิ์ เลขที่35ม.2/8
  เพลงนี้หรอยยยมากเลยค่ะ>_<
  ฟังแล้วสนุกมากค่ะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2554 23:26

  ด.ญ.อริสรา จินตบุต เลขที่47ม.2/8
  ทำไมเพลงล่องใต้ของสองอันมันไม่เหมือนกันเลยค่ะ
  แบบของก็อตอ่าค่ะทำไมไม่มีตอนที่
  "ไลไลไลไลไลไลไลไลไล ไลไลไลไลไลไลไลไลลา"ค่ะ?

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2554 07:56

  ชอบเนื้อเพลงที่"ไลไลไลไลไลไลไลไลไล ไลไลไลไลไลไลไลไลลา"ค่ะ

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2554 19:41

  เพลงเพราะมากกกกก
  แต่MVไม่โดนเลยครับ
  ด.ช.สรวิศ ศรุตินันท์ ม.2/11 เลขที่13

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2554 20:18

  เพลงนี้ดีมากเลยค่ะ
  ทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกะภาคใต้มากขึ้น รักภาคใต้มากขึ้น
  ด.ญ.พรสุดา รักษาวงค์ เลขที่32 ชั้นม.2/11

  ตอบลบ
 61. เด็กหญิงรักสิตา สังข์ทอง 2/6 เลขที่ 4013 มกราคม 2554 21:24

  เพิ่งเห็น MV ครั้งแรกเลยค่ะอาจารย์

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2554 11:38

  เป็นการร้องแบบดังเดิมของต้นฉบับหรือปล่าวคะ

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2554 14:46

  เป็นเพลงที่ให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับภาคใต้มากขึ้น รักภาคใต้มากขึ้น

  ด.ญ.เบญจมาศ คมกล้า เลขที่30ม.2/6

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2554 17:51

  ฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยคะ

  ด.ญ.หัสวดี ภู่ประดิษฐ เลขที่ 43 ม.2/6

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2554 16:08

  วันนี้ได้เข้าไป search ใน google เกี่ยวกับเพลงของวงมาตาฮารี ได้เปิดฟังเกี่ยวกับเมืองใต้เช่นกัน ชื่อเพลงว่าคิดถึงเมืองใต้ ฟังแล้วก็หรอยดีนะ

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2554 16:28

  อยากรู้ว่าตอนนี้วงมาตาฮารีหายไปไหนแล้ว

  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2554 16:02

  ดีใจที่มีเพลงเกี่ยวกับจังหวัดทางใต้ของเรา
  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2554 00:20

  ด.ญ.นัทธมน จันทาโพธิ์ เลขที่30ม.2/8
  หนูมาฝึกร้องก่อนสอบพรุ่งนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2554 16:11

  ครบทั้ง 14 จังหวัดเลยคะ
  ด.ญ.เสาวลักษม์ พัฒน์แก้ว ม.2/8 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2554 21:47

  ภาคใต้มีแต่ของดีๆๆคะ

  ด.ญ.จิรภิญญา เพชรรัตน์ เลขที่ 21

  ม.2/3

  ตอบลบ